Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Alle bijdragen die we als school vragen voor activiteiten of faciliteiten zijn op vrijwillige basis.

Met de algemene vrijwillige ouderbijdrage bekostigen we onder andere de volgende faciliteiten / activiteiten:

 • Mediatheek met eigen boekencollectie, aangevuld met de collectie van de Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer
 • Lidmaatschappen voor alle leerlingen bij de Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer
 • CJP cultuurkaart voor alle leerlingen
 • Studyflow applicatie voor alle leerlingen
 • Introductieprogramma bij de start van het schooljaar voor alle klassen
 • Jaarafsluitingsprogramma aan het eind van het schooljaar voor alle klassen (m.u.v. examenklassen)
 • Excursies gedurende het schooljaar als ondersteuning van het lesprogramma
 • Plenda planningsagenda voor de onderbouwleerlingen
 • ICT en reproductievoorzieningen (laptopkarren/klassensets/werksheets voor klassen/drukwerk etc.)
 • Kerstviering en Kerstgala
 • Paasviering
 • Muziekavonden zoals KSH Unplugged en de KSH Soundmixshow
 • Loopbaan Orientatie en Begeleiding (LOB) ten behoeve van vakkenpakketkeuze en vervolgstudiekeuze (waaronder het Yubu-programma en het oriëntatietraject bij vervolgstudies)
 • Toetsen en Testen ten behoeve van ontwikkelingstraject van de leerling
 • Prom Night, BBQ en jaarboek voor de examenleerlingen
 • Afdracht aan de ouderraad (ouderraad legt ieder jaar over dit deel verantwoording af)

De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 75. Dit bedrag is niet dekkend voor alle activiteiten zoals die hierboven zijn genoemd.

Voor de themaklassen geldt ook dat de bijdrage op vrijwillige basis is. Met de bijdrage voor de themaklassen kunnen extra activiteiten gepland worden.

Kluishuur
Leerlingen kunnen bij ons op school een kluisje huren. Hiervoor wordt jaarlijks een huurbedrag in rekening gebracht.

Voor de herfstvakantie ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een overzicht van de ouderbijdrage. Betaling in termijnen is mogelijk.

 

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school