Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Naast de gelden die de KSH van het Rijk ontvangt, wordt ieder jaar een vrijwillige bijdrage in de schoolkosten gevraagd aan de ouders/verzorgers. Deze bijdrage wordt besteed aan activiteiten en leermiddelen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het basis-onderwijsleerproces.

Het betreft extra kosten voor drukwerk en fotokopieën, kosten voor introductie van leerlingen (eendaags of in de brugklas zelfs meerdaags), een schoolongevallenverzekering, niet-verplichte culturele activiteiten, excursies, fotojaarboek, extra voorzieningen in computerlokalen, aanvullende testen voor de 2e en 3e klas in het kader van de juiste keuze van profielen/sectoren en vakkenpakketten, gebruik mediatheek, kosten voor beheer van de kantine en automaten, schoolbrede sportactiviteiten, diploma-uitreiking, etc. De hoogte van de ouderbijdrage wordt per schooljaar vastgesteld. Voor het jaar 2016-2017 bedraagt deze € 145,- per leerling. Een klein deel van de bijdrage wordt besteed aan oudercontactgroepen en de ouderraad, die dit bedrag beheert.

In september/oktober krijgen alle ouders van onze leerlingen een overzicht toegestuurd van de kosten van de sport- theater-en muziekklas, de jaarlijkse kluishuur en de eventuele (eenmalige) borgsom en de eventuele aanschaf van een keyboard voor de onderbouwleerlingen. Daarbij krijgen de ouders ook een overeenkomst voorgelegd waarop zij kunnen aangeven welk bedrag aan vrijwillige ouderbijdrage betaald gaat worden en of zij gebruik willen maken van gespreide betaling.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1100 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 100 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school >