Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Naast de gelden die de KSH van het Rijk ontvangt, wordt ieder jaar een vrijwillige bijdrage in de schoolkosten gevraagd aan de ouders/verzorgers. Deze bijdrage wordt besteed aan activiteiten en leermiddelen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het basis-onderwijsleerproces. Het betreft extra kosten voor drukwerk en fotokopieën, kosten voor introductie van leerlingen (eendaags of in de brugklas zelfs meerdaags), een schoolongevallenverzekering, niet-verplichte culturele activiteiten, excursies, fotojaarboek, extra voorzieningen in computerlokalen, aanvullende testen voor de 2e en 3e klas in het kader van de juiste keuze van profielen/sectoren en vakkenpakketten, gebruik mediatheek, kosten voor beheer van de kantine en automaten, schoolbrede sportactiviteiten, diploma-uitreiking, etc.

Ouderbijdrage 2019-2020
De hoogte van de ouderbijdrage wordt per schooljaar vastgesteld. Voor het jaar 2019-2020 bedraagt deze voor klas 1, 2 en 3 125 euro per leerling, voor klas 4 t/m 6 145 euro. Een klein deel van de bijdrage wordt ter beschikking gesteld aan de ouderraad, die bepaalt waaraan dit bedrag wordt besteed.

Overige kosten & betaalwijze
In oktober 2019 krijgen alle ouders van onze leerlingen een overzicht toegestuurd van de kosten van de betreffende themaklas en de jaarlijkse kluishuur. Daarbij krijgen de ouders ook een overeenkomst voorgelegd voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. De betaling kan eventueel in termijnen plaatsvinden.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1450 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school