Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage
Voor het verzorgen van ons onderwijs ontvangen wij van de rijksoverheid een financiële bijdrage. Niet alle kosten worden door deze bijdrage gedekt. Om leerlingen extra activiteiten en voorzieningen te kunnen bieden vragen wij – net zoals andere scholen – ouder(s)/verzorger(s) om een vrijwillige ouderbijdrage. Een klein deel van deze bijdrage wordt ter beschikking gesteld aan de ouderraad. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt – in overleg met de medezeggenschapsraad – per schooljaar vastgesteld.

Voor het schooljaar 2020-2021 is de vrijwillige ouderbijdrage 75 euro per leerling.

Kosten themaklassen
Onze themaklassen zijn een aanvulling op ons reguliere programma. Om dit te kunnen aanbieden vragen wij een bijdrage voor de extra kosten. De hoogte van deze bijdrage hangt af van de gekozen themaklas. Met dit bedrag worden onder andere excursies, workshops en materiaal bekostigd.

Kluishuur
Leerlingen kunnen bij ons op school een kluisje huren. Hiervoor wordt jaarlijks een huurbedrag in rekening gebracht.

Voor de herfstvakantie ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een overzicht van de ouderbijdrage. Betaling in termijnen is mogelijk.

 

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school