Vakanties

Vakanties

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2019-2020

Herfstvakantie                             19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie                               21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie                       15 februari t/m 23 februari 2020
Goede Vrijdag                              10 april 2020
Tweede Paasdag                          13 april 2020
Meivakantie*                                23 april t/m 6 mei 2020
Hemelvaartsdag                          21 mei 2020
Tweede Pinksterdag                   1 juni 2020
Zomervakantie                            4 juli t/m 16 augustus 2020

Organisatiedagen** (leerlingen zijn vrij, behoudens anders aangegeven in jaarplanner):
19 november, 20 december, 31 januari, 22 mei.

Verlof buiten deze vrije dagen is alleen mogelijk in bijzondere omstandigheden.

* De meivakantie loopt van donderdag 23 april t/m woensdag 6 mei 2020. Dit is vastgesteld door de besturen van het primair en voortgezet onderwijs, o.a. rekening houdend met 5 mei (feestdag) en de start van het eindexamen.

** Organisatiedagen zijn dagen waarop het KSH-personeel zich bezighoudt met organisatorische zaken. De leerlingen zijn deze dagen vrij.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1450 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school