Verlofaanvragen

Verlofaanvragen

Aanvragen kortdurend verlof
Volgens de leerplichtwet 1969 mag de school alleen extra verlof verlenen, als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’. Wie van deze regeling gebruik wil maken, moet dit schriftelijk, bij voorkeur per e-mail, bij de teamleider aanvragen en terdege beargumenteren. Daarna neemt de teamleider een besluit.

Download hier het Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden.

Aanvragen vakantieverlof
Download hier het Aanvraagformulier vakantieverlof

Aanvragen verlof (+10 dagen)
Als het gaat om een verlof van meer dan 10 dagen, moet ook altijd de leerplichtambtenaar ingeschakeld worden.
U kunt het verzoek schriftelijk richten aan de leerplichtambtenaar van de Haarlemmermeer.
Adres:
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school