Ziekmelden leerling

Als een leerling door ziekte verhinderd is de lessen bij te wonen, wordt dit ‘s morgens tussen 08.00 uur en 09.00 uur door een van de ouders/verzorgers gemeld.

U kunt uw zoon/dochter telefonisch afmelden via telefoonnummer 023-5677588 - doorkiesnummer 1. Wanneer er geen medewerker beschikbaar is, vragen wij u het antwoordapparaat in te spreken; meld hierbij duidelijk naam, klas en de reden van absentie.

Wegens fraudegevoeligheid worden absentiebriefjes of e-mails niet geaccepteerd.

U hoeft uw zoon/dochter niet dagelijks ziek te melden, maar wij ontvangen wel graag een bericht als hij/zij weer beter is.
Ook dit kunt u telefonisch melden via telefoonnummer 023-5677588 - doorkiesnummer 1.

Ziek naar huis
Wordt een leerling tijdens een lesdag ziek, dan meldt de leerling zich bij de receptie.
Er wordt contact gezocht met de ouders of tweede contactpersoon alvorens wij een leerling ziek naar huis te laten gaan.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar ons verzuimprotocol.

Formulier 2e contactpersoon.
U heeft een digitaal formulier van de administratie ontvangen waarop u de gegevens van een tweede contactpersoon kunt noteren.
U kunt het formulier ook hier downloaden.

Het is zeer belangrijk dat wij over de juiste gegevens beschikken.
Wijzigingen kunt u aan ons doorgeven via leerlingadministratie@kshcollege.nl

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1450 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school