Ziekmelden leerling

Ziekmelden leerling

Als een leerling ziek is dan melden ouders/verzorgers dit op de eerste ziektedag tussen 8.00-9.00 uur.

Beslisboom corona. Thuisblijven of niet? – RIVM

Thuisonderwijs
Leerlingen die in afwachting zijn van de uitslag van een coronatest, mogen thuisonderwijs volgen, net zoals leerlingen die daadwerkelijk corona hebben óf langdurig uit de roulatie zijn. Dit gaat altijd in overleg met de mentor.

Ziekmelden via Magister
Via het ouderaccount (app of webversie) van Magister via het menu ‘Afwezigheid’.

  1. Klik op ‘Melden’
  2. Selecteer de datum en voeg een opmerking toe.
  3. Druk op versturen. U wordt gevraagd om de ziekmelding te accorderen. Druk hiervoor op “Akkoord”.
  4. De melding is verstuurd.
  • Ziekmeldingen zijn terug te zien onder Afwezigheid.
  • Ziekmeldingen kunnen niet zelf worden verwijderd.

Telefonisch ziekmelden
Via telefoonnummer 023-5677588 (optie 1). Vermeld duidelijk naam, klas en de reden van absentie.


LET OP: Ziekmelding tijdens een toetsweek/examenperiode
Is uw zoon/dochter ziek tijdens een toetsweek of de examenperiode, dan meldt u uw kind voor aanvang van de toets telefonisch ziek bij de leerlingcoördinator via telefoonnummer: 023–5677588 (optie 2). Is uw kind meerdere dagen ziek? Dan meldt u dit elke ziektedag opnieuw telefonisch bij de leerlingcoördinator.


Alleen ziekmelding via Magister
Een andere absentie (bijvoorbeeld bezoek aan dokter of orthodontist) kan niet via Magister worden gemeld. Deze afwezigheid meldt u telefonisch (023–5677588 – optie 1) of via de mail (verzuim@kshcollege.nl). Verlofaanvragen dienen schriftelijk aangevraagd te worden via de leerlingcoördinator.

Ziek naar huis
Wordt een leerling tijdens de lesdag ziek? Dan meldt hij/zij zich bij de receptie. Een medewerker neemt dan contact op met de ouders/verzorgers om te melden dat de leerling ziek naar huis komt. Wij noteren de ziekmelding voor deze dag in Magister.

Betermelding
Is uw zoon/dochter weer beter? Dan meldt u uw kind telefonisch weer beter (023-5677588 – optie 1). Dit kan niet via Magister. Zonder betermelding blijft een leerling ziekgemeld staan.

Wegens fraudegevoeligheid worden absentiebriefjes niet geaccepteerd. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar ons verzuimprotocol.

Over de KSH

De KSH is een overzichtelijke middelbare school (1500 leerlingen) die al 25 jaar goed onderwijs verzorgt. Een school waar ruim 150 medewerkers voor jou klaar staan.

Meer over de school